Erbjudanden

Föreningsföreläsning 

Vad är Föreningsföreläsning? Med Föreningsföreläsning vill vi vara med och bidra till utvecklingen av svenskidrott. Att bidra till möjligheter och utveckling både inom bredd och topp, individuellt eller tillsammans.

Föreningsföreläsning har ett kunskaps och inspirationsperspektiv men även möjlighet till att skapa en god ekonomi för aktiva, lag och föreningar. Vi tror på att kunskap, samarbete och relationer leder till att idrotten och idrottarna utvecklas och att vi bygger gemenskap mellan ledare, aktiva och anhöriga.

Saker att lyfta

  • Fortbildning, idrott och hälsa
  • Skapar samhörighet och vi känsla över gränserna (laget, ledarna och anhöriga)
  • Kunskap och inspiration inom ämnen som berör idrott, ledarskap, föräldraskap, mm

Dessutom

  • Laget/föreningen tjänar bra med pengar (6 000 – 24 000kr per tillfälle) med relativt liten insats.

Hur går det till? Steg för steg

Planera och starta

  • Val av föreläsning
  • Val av datum
  • Boka lokal

Sälj till vänner och bekanta

  • Betalning sker till laget, pris 300kr per biljett (fördelning 40% till laget och 60% till organisatören)
  • Skicka beställning till organisatören
  • Föreläsningen

Sponsorföreläsning-skapa framgång

Vad är Sponsorföreläsning? Sponsorföreläsning har ett kunskaps och inspirationsperspektiv men även möjlighet till att skapa en god ekonomi för aktiva, lag och föreningar. Vi tror på att kunskap, samarbete och relationer leder till att idrotten och idrottarna utvecklas och att vi bygger gemenskap mellan ledare, aktiva och sponsorer.

Vad vill vi med Sponsorföreläsning? Med Sponsorföreläsning vill vi vara med och bidra till utvecklingen av svensk idrott. Att bidra till möjligheter och utveckling både inom bredd och topp, individuellt eller tillsammans.

I forumet Sponsorföreläsning vill vi ge möjlighet till idrotten/idrottaren att kunna bedriva sin idrott på ett så bra sätt som möjligt. Sponsorerna har en viktig funktion i detta. För att skapa mervärde även för sponsorn så har vi valt att knyta ihop idrottaren och sponsorernas möjlighet till att knyta kontakter samtidigt som sponsorerna får kunskap om vad som leder till framgångsrika företag och organisationer.

Exempel på upplägg
30 minuter – Mingel och något ätbart
15 minuter – Föreningens/lagets representant (eller enskilde idrottaren) inleder
60 minuter – Föreläsning
15 minuter – Speeddating/nätverkande
15 minuter – Uppsamling och avslut

 

Samarbete med oss

Vi kan alltså hjälpa till med utbildning-stöd-möten vid fler tillfällen till att föreningen/organisationen blir mer självständig och med egen kunskap och kompetens utvecklas i sin egen takt och från sina förutsättningar.

Har ni tänkt att börja jobba med en offensivare och positivare inriktning och bli en Salutogen organisation/förening/grupp så kontakta oss på SalutogenIdrott.