SalutogenIdrott

SalutogenIdrott är en organisation som arbetar för ett hållbart, sunt och hälsosamt idrottande för alla åldrar och alla nivåer. Vi vill både vara med att bidra till topp-prestationer och att så många som möjligt idrottar så länge som möjligt. Vi tror att en stor del för att lyckas med det handlar om ledarskapet.

I SalutogenIdrott samverkar vi med bland annat regionförbund, SISU och enskilda föreningar samt en rad universitet och näringsliv för att arrangera utbildningar inom salutogen idrott, dvs hur man utvecklar en frisk och hållbar idrottsverksamhet som kan leva upp till ”Så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt”.

Vi använder aktuell och relevant forskning samt beprövad praktisk erfarenhet och gör den tillämpbar via exempelvis föreläsningar, kurser och utvecklingsprojekt. Vi använder oss av våra erfarenheter och kompetens inom ledarskap och verksamhetsutveckling från näringslivet till att utveckla och effektivisera föreningar och dess ledarskap.