Arbetssätt

Vårt arbetssätt är ju att komma ut till föreningar och organisationer och sprida information och kunskap om att jobba mer systematiskt och långsiktigt med verksamheten ur ett salutogent-hälsofrämjande perspektiv. Vi erbjuder på nästa sida samarbeten med oss genom förenings-och sponsorföreläsningar.

Det är alltså angeläget att inte bara ha ett enstaka utbildningstillfälle utan uppföljningar för att föreningen på sikt jobbar mer självständigt. Kurser tenderar att bara bli just en kurs utan att följas upp, exempelvis tränarkurser för barn- o ungdom.

 

FoU-arbete: En utbildningsplan för idrotten

Med tanke på att jobba över tid så gick jag en utbildning om Hälsa på arbetsplatsen på Högskolan Väst i Trollhättan för några år sedan. Där gjorde jag ett förslag på en utbildningsplan. I mitt arbete har jag utgått från delar av de teorier som användes på utbildningen på Högskolan, mina egna tidigare teorier och erfarenheter som jag använt praktiskt i mina roller på olika nivåer inom idrotten.

Jag valde att flytta teorierna från arbete till idrott och skapa en utbildningsplan över tid.. Jag har jobbat med detta som en modell och grundidé i alla år i samband med tränarkurser och i tränarrollen inom fotbollen, med idrottspsykologisk rådgivning och coaching mm.

Nyckeord: (se under fliken Kunskap) SalutogenesPatogenes, Emotionell Intelligens, Coaching, Systemteori, Organisatoriskt lärande:

Titel: Plan för utbildning kring Hälsopromotion inom idrottsrörelsen. – Idrottsintegrerat Lärande (IIL)
Författare: Leif Gustafsson
Handledare: Jan Winroth
Utbildning: Hälsa på arbetsplatsen (HPA 3). 2014

Vill ni ha möjlighet att läsa min rapport så kan ni ladda ner den på hälsovågen.com och sedan gärna höra av er med synpunkter och frågor,