Andreas Lövdahl

Utbildningskonsult
HälsoSam
Stockholm
lofdahl6990@gmail.com
0704-40 90 44

Magnus Tångring

Ledarskapskonsult
Vivera AB (vivera.se)
Västerås
magnus.tangring@vivera.se
0733-84 95 85

Leif Gustafsson

Hälsoutvecklare / Coach
Hälsovågen (halsovagen.com)
Vänersborg
leif.halsovagen@gmail.com
0707-35 15 16