Processen, Skapaframgång

Utveckling skapas i en trygg och produktiv kultur som genomsyrar hela organisationen. Fokus ligger på att skapa resultat genom samarbete, utveckling och lusten att prestera samt viljan att nå gemensamma mål. Tillsammans ökas handlingskraften för att realisera strategiska beslut och åstadkomma hållbar förändring.

I Processen arbetar vi för att skapa tydlighet och samsyn i de saker som gör att ni oftare kan göra rätt saker på rätt sätt, förflyttningen från nuläge till önskat läge. Sedan tränar vi på de kompetenser och förmågor som leder till resultat. Processen kan genomföras i delar på olika områden eller som hel sammanhängande process exempelvis:

Styrelse och grupper
Grupputveckling syftar till att gruppens effekt på organisation, prestation och resultat. Genom analys, handledning och coaching skapar vi verktyg för att identifiera den mest effektiva vägen till ökad handlingskraft, för att få strategier och policys att bli verklighet i vardagen.

Processen genomförs vanligen med att vi processar fram en Strategiskkarta (uppdrag, önskad position, mål och värderingar) under två dagar efter ca 1 månad ses vi igen och processar Teamets kontrakt (struktur, roller, spelregler och teamets utveckling) också det under två dagar. Sedan avslutas Processen med att vi fokuserar Kvalitetssäkring, Uppföljning & Ansvar under en dag.

Ett vinnande team uppstår när alla får bidra och samverka maximalt med utgångspunkt i sina förmågor och kompetenser. Att använda olikheterna i teamet är en av nycklarna till ett effektivt och produktivt team. Fokus ligger på gruppens gemensamma ansvar för sin utveckling, på medarbetarskapet såväl som på ledarskapet. Vi hjälper ert team att utvecklas genom att identifiera styrkor och utmaningar samt att sätta mål och handlingsplan för fortsatt utveckling och en stark kultur. Där kultur handlar om kollektiva värderingar, beteenden och handlingsmönster som ger er möjligheter att vara framgångsrika över tid.

Pris: Upplägg och priser på förfrågan

Processen kan även genomföras som:

Coach/Ledarträning
Ledarträning syftar till att stärka och öka ledarens förmåga att skapa trygghet, förtroende och tillit, såväl internt som externt. Fokus ligger också på att skapa balans mellan mjuka och hårda värden, att driva och leda kulturförflyttning och förnyelse, samt att leda för bättre mätbara resultat.

Pris: Upplägg och priser på förfrågan

För mer information och bokning.