Utbildning, Skapaframgång

Du har fattat ett viktigt beslut. Alla överens om vad som behöver göras. Nu ska det bli förändring! Men inget händer. Känner du igen dig?
De flesta har upplevt en liknande situation. Det är nämligen inte planerna och besluten som förändrar, utan människors faktiska beteende – vad de gör. Alla våra beslut är känslostyrda och med rätt tillstånd ökar du möjligheterna till rätt beslut som i sin tur leder till bra beteenden. Grunden är att tydliggöra vad du vill och vad som är viktigt. Att göra rätt sak på rätt sätt över tid kommer leda till att du kommer göra fantastiska resultat.

Utbildningen handlar om att ta dig eller er från nuläge till önskat läge. Vi kommer att redogöra för teorier och bakgrund och presenterar dessutom vassa verktyg som skapar förändring på riktigt. På ett konkret och lättförståeligt sätt får vi både vetenskaplig insikt och handfasta råd att använda i vårt dagliga ledarskap.

Utbildningen är baserad på forskning och beprövade erfarenheter för att uppnå beteendeförändringar på individnivå, oavsett om det handlar om att leda andra eller leda dig själv. Därför har vi valt att bygga våra utbildningar på korta teoripass och sedan träning, handledning/coaching och reflektion. Forskning visar också att för att vi ska uppnå beteendeförändringar behöver utbildning ske som en process över tid och inte ”bara” som en kurs, därför ger vi uppgifter mellan gångerna som tas med för att träna i vardagen.

Att leda för framgång
Utbildningen vänder sig till coacher/ledare

Del 1, Tillstånd
Del 2, Vill och viktigt
Del 3, Kommunikation, relationer, trygghet och tillit
Del 4, Att göra rätt sak på rätt sätt, kompetenser och principer

Varje del är en dag. Utbildningen har korta kunskapsinspel som sedan varvas med träning, reflektion och samtal. Utbildningen tar emot max 12 deltagare per gång.

Pris: Upplägg och priser på förfrågan

För mer information och bokning.